Keuzedeel-breed

Keuzedeel-breed

Algemeen

Keuzedeel Breed is voortgekomen uit de opsplitsing van keuzedeel K0205 in twee delen van elk 240 SBU.

Naar verwachting zal het ministerie van OCW op 1 juli instemmen met het keuzedeel.

De ingediende aanvraag vindt u hier

Onderdeel van het keuzedeel zijn twee bijlagen, die de status hebben van Servicedocumenten: de zgn kruisjeslijst en de voorbeeldvragen.

Vanuit de werkgroep mbo-hbo is een set voorbeeldvragen ontwikkeld om het eindniveau van het keuzedeel te verduidelijken ter ondersteuning van mbo-docenten en examenservicebureaus.

De set voorbeeldvragen is oorspronkelijk ontwikkeld voor het keuzedeel K0205 in overleg met mbo- en hbo-docenten met instemming van het Landelijk Platform MBO-HBO (opvolger van BK16/20, de oorspronkelijke indieners van het keuzedeel K0205). Het Sectoraal Adviescollege HTNO van de Vereniging Hogescholen ondersteunden het initiatief.

De set is geupdated voor het opgesplitste keuzedeel en geven het beoogde eindniveau weer voor BREED en SPECIFIEK.

Voorbeeldexamens

Hieronder worden, voor zover beschikbaar, voorbeeldexamens geplaatst van de verschillende examenservicebureaus.

Op dit moment zijn nog geen voorbeeldexamens beschikbaar.