werkgroep mbo-hbo

Werkgroep mbo-hbo

Ontstaan

De werkgroep is in 1999 opgericht door wiskundedocenten uit het hbo, omdat zij zich zorgen maakten over de positie van het vak wiskunde binnen de hogere beroepsopleidingen. Sinds enkele jaren is het aandachtsgebied uitgebreid met docenten uit het mbo en daarmee zijn we nog beter ingebed in ons werkterrein van het technisch en economisch beroepsonderwijs en de doorstroming (van mbo en vo) naar hbo.

Samenstelling

De werkgroep bestaat uit docenten uit zoveel mogelijk HBO-sectoren (Techniek, Economie, Lerarenopleidingen, Informatica). De kern van de werkgroep bestaat momenteel uit vier actieve leden: een docent mbo-technisch, twee docenten hbo-technisch en een docent hbo-economisch. De werkgroep krijgt steun van een brede kring van belangstellenden, en is actief op zoek naar nieuwe leden uit het economisch mbo en hbo-ICT.

Voorzitter: Christiaan Boudri (Hogeschool Arnhem Nijmegen) christiaan.boudri@han.nl
Secretaris: Tanja Groenendaal (Hogeschool Utrecht) t.groenendaal@nvvw.nl

Leden:
Jaap Grasmeijer (Hogeschool InHolland)
Saskia Baars (ROC Noorderpoort)

Doel en activiteiten

Als bestaansrecht voor onze werkgroep zien we het vormen van een platform voor kennisuitwisseling binnen en tussen het mbo en hbo, en de mogelijkheid om te netwerken voor de relatief ‘eenzame’ wiskundedocent. Daarnaast zijn we een gesprekspartner voor instanties als de Vereniging Hogescholen, MBO-raad en VO-raad voor zaken die de ontwikkeling van het wiskunde-onderwijs en de doorstroming vanuit mbo en vo naar hbo betreffen.

Momenteel spelen er vier relevante en actuele zaken:

  1. Nieuwe situatie van rekenen op vmbo en mbo;
  2. De eerste ervaringen met keuzedelen voor doorstroom van mbo naar hbo;
  3. De veranderingen in de rol van wiskunde binnen de vernieuwingen van onderwijs (denk aan bijv. simulatiesoftware);
  4. Toenemende rol van statistiek in het werkveld.

In het afgelopen jaar hebben we ons opnieuw vooral gericht op ondersteuning bij het mbo Keuzedeel Voorbereiding Hbo K0205 (wiskunde voor technische opleidingen), in de vorm van betrokkenheid bij de opzet van voorbeeldvragen en een evaluatie van de eerste ervaringen tot nog toe. Daarnaast zijn we betrokken bij de implementatie van een basisdeel wiskunde voor alle technische mbo-studenten.

Op de jaarvergadering van november 2019 hebben we een workshop verzorgd over statistiek in het economische hbo.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de werkgroep vonden altijd zo’n 5 à 6 keer per jaar in Utrecht plaats. Centraal gelegen dus, maar het kost toch voor velen wel wat reistijd. De komende tijd zullen we de bijeenkomsten van de werkgroep online laten plaatsvinden. Een groot voordeel is dus, dat reistijd geen probleem meer hoeft te zijn.
Dit betekent ook kortere en geregelder vergaderingen (1,5 uur per 5 weken).

De bijeenkomsten zullen we sterker thematisch inrichten. Komende tijd staat op het programma: een bijeenkomst met Nathalie van der Wal rondom haar proefschrift over Techno-Mathematical Literacies, en een bijeenkomst over de geschiedenis van de wiskunde door Roel van Asselt.

Geinteresseerden uit mbo en hbo nodigen we van harte uit zich bij ons te melden en op proef mee te doen. Dit kan via christiaan.boudri@han.nl en t.groenendaal@nvvw.nl.

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2019-2020 vind je in de jaarverslagen van de werkgroepen