Over de NVvW

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) bestaat sinds 1925
en heeft momenteel rond de 2800 leden.

Leden kunnen inloggen op de site en zien dan meer informatie en kunnen ook drempelloos meediscussiëren in de fora over allerlei onderwerpen.

De NVvW is een vereniging die:

  • opkomt voor de vakspecifieke belangen van wiskundeleraren;
  • waakt over de kwaliteit van het wiskundeonderwijs;
  • leraren op de hoogte brengt van nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied;
  • het zevenmaal per jaar verschijnende vakblad voor de wiskundeleraar Euclides uitgeeft;
  • examenbesprekingen organiseert;
  • elk jaar in november, gekoppeld aan de jaarvergadering, een grote landelijke studiedag organiseert;
  • veel actieve werkgroepen heeft;
  • er voor zorgt dat de mening van de mensen in de klas wordt doorgegeven aan ontwikkelaars, inspectie, het CvE en het ministerie van OCW.