Bijeenkomst Math4All voor wiskunde op MBO 6-10-2017

2017-09-12

Op vrijdag 6 oktober organiseert Math4All een bijeenkomst van
MBO-docenten wiskunde en enkele HBO-docenten om een initiatief met de titel Math4MBO, dat zich
richt op wiskunde in het MBO, waaronder nadrukkelijk ook de
aansluitingsproblematiek, te bespreken. Hier meer informatie.