Het meten van de wereld

07-10-2017

De Werkgroep Geschiedenis organiseert op zaterdag 7 oktober het drieëntwintigste symposium getiteld "Het meten van de wereld", over de geschiedenis van de wiskunde bij het meten van aarde en heelal. Het programma bestaat uit vier lezingen en een bijzonder optreden van een historische landmeter. Het geheel vindt plaats in het Academiegebouw in Utrecht. 

Programma 

10:00-10:30 ontvangst met koffie/thee

10:30 opening door dagvoorzitter Jeanine Daems

10:45-11:30  Romantic Geeks. De context van het Franeker Planetarium van Eise Eisinga.
Het Planetarium van Eise Eisinga is een soort wondermachine, die nog steeds verbazing en bewondering oproept. In welke traditie stond Eisinga? Hoe is hij begrepen door zijn tijdgenoten? En hoe past dit binnen de manier waarop hij en zijn tijdgenoten de wiskunde beoefenden?
Spreker: Arjen Dijkstra

11:30-12:00 koffie/thee

12:00-12:45 Portolaankaarten, een historisch, cartografisch en geodetisch raadsel
Het plotselinge verschijnen in de tweede helft van de dertiende eeuw van zeekaarten van het Middellandse Zeegebied, de zgn. portolaankaarten, is één van de meest opmerkelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de cartografie. Welke cultuur deze geavanceerde kaarten gemaakt heeft en wanneer is een volstrekt raadsel.
Spreker: Roel Nicolai

12:45-13:30 lunch met optreden van historische landmeter

13:30-14:15 Vind je weg naar Mekka. Maar hoe?
Een Moslim moet zich proberen te richten naar de ka’aba tijdens zijn gebeden. Deze richting wordt ‘kibla’ genoemd. Bij de bouw van moskeeën (en bij het aanleggen van islamitische begraafplaatsen) wordt ook altijd de kibla in ogenschouw genomen. Maar hoe bepaal je deze kibla?
Spreker: Lidy Wesker-Elzinga

14:15-15:00 Een cultuurgeschiedenis van de goniometrie
Afstanden tussen en maten van hemellichamen en de wereldbol behoren tot de mooiste
en belangrijkste toepassingen van de goniometrie. Methoden ontwikkeld in de
geschiedenis in de Griekse, Chinese, Islamitische en Nederlandse wiskunde
weerspiegelen ook de culturele en geografische context op interessante manieren.
Spreker: Viktor Blasjö

15:00 sluiting door dagvoorzitter

15:10-15:40 drankje met nogmaals optreden van historische landmeter

Uitgebreide abstracts van de sprekers zijn te vinden op deze pagina.

 
Prijs voor deze dag (inclusief lunch)
voor leden NVvW en NVORWO: €30
voor niet-leden: €40

Schrijf je nu in. Na inschrijven ontvang je een factuur.