Nog 2 lange weekenden bieden op de boekenveiling van het WwF

2017-05-25

De boekenveiling is in volle gang. Dit jaar loopt de veiling iets langer door dan gebruikelijk. We eindigen pas op 8 juni 2017, dat is op donderdag na Pinksteren.

Howtosolveit     Linearecta     Ernst

Dus na de correctie van de eindexamens, in het Hemelvaartweekend en in het Pinksterweekend..... er is nog voldoende tijd over om te zoeken naar mooie boeken en een bod uit te brengen!

Er staan zo’n 700 boeken op de site. Oude schoolboekjes over Analytische Meetkunde bijvoorbeeld. En heel mooie boeken over de geschiedenis van de wiskunde, bijvoorbeeld Dijksterhuis over de Elementen van Euclides en het vierdelige The World of Mathematics van Newman. Verder veel wiskunde studieboeken en natuurlijk ook populair wetenschappelijk en recreatieve boeken.

De vraag­prijzen zijn meestal slechts € 2,=. Sommige boeken zijn ondertussen al wat duurder, daar wordt tegen elkaar op geboden.
U kunt meer bieden dan de vraag­prijs. U krijgt, tenzij u wordt overbo­den, het boek dan toch voor de vraag­prijs. Pas wanneer iemand anders gaat meebie­den, wordt er automa­tisch voor u verder geboden totdat het door u bepaal­de maxima­le bod is bereikt. Kijk voor meer uitleg hier­over op wereld­wiskun­defonds uitleg.

De gehele op­brengst van de meiveiling van het Wereld­wiskun­de Fonds wordt besteed aan projec­ten ten bate van het wiskun­deonder­wijs in ontwik­kelings­landen. Neem dus de tijd en bied mee op de mei­veiling. Veel plezier ermee!

Jos Remijn, veiling­meester WwF
wereld­wiskun­deboe­ken@nvvw.nl