Adviestabel opsturen examenwerk

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. In de onderstaande tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat beiden voldoende nakijktijd hebben.

De datum “weer terug bij de eerste corrector”, is de uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder. Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

VakCE datumExamen bij
2e corrector
Weer terug bij
1e corrector
VWO
wiskunde A,B,C
15 mei 29 mei 12 juni
HAVO
wiskunde A,B
19 mei 31 mei 12 juni
VMBO GL/TL
 
17 mei 30 mei 12 juni

 

De collega's die een vwo-examen nakijken hebben 13 dagen voor 1e correctie en 13 dagen voor 2e correctie. 

De collega's die een vmbo GL/TL-examen nakijken hebben 12 dagen voor 1e correctie en 12 dagen voor 2e correctie.

De collega's die een havo-examen nakijken hebben 11 dagen voor 1e correctie en 11 dagen voor 2e correctie. 

Verder komt er een oproep vanuit de VO-raad naar de scholen om docenten de ruimte te geven voor een goede correctie en komt er een handreiking voor besturen.

Tot slot komt er een meldpunt (georganiseerd door de bonden, de VO-raad en OCW) waar docenten hun opmerkingen e.d. over de examens kwijt kunnen.
Die opmerkingen worden ingebracht bij het overleg met het ministerie en CvTE.

(de adviestabel voor de overige vakken vind je hier.)