Onderwijs meets Onderzoek

12-06-2017

NVvW SLO FI

Op maandag 12 juni organiseren de NVvW, het Freudenthal Instituut en SLO de tweede aflevering van de conferentie 'Onderwijs meets Onderzoek'. Het doel van deze conferentie is dat wiskundeleraren en onderzoekers van wiskundeonderwijs met elkaar in gesprek gaan rond de vraag wat onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek voor elkaar kunnen betekenen.
Na de opening door Paul Drijvers wordt de plenaire lezing verzorgd door Susanne Prediger (TU Dortmund). Daarin staat de relatie centraal tussen wiskundig-didactisch onderzoek en de ontwikkeling van een schoolmethode.

Vervolgens zijn er drie paralelle werkgroepen:
1. Johan Deprez (KU Leuven) over de invloed van verschillende typen tweedimensionale representaties van driedimensionale objecten op het voorstellingsvermogen van leerlingen;
2. Michiel Doorman (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht) over de rol van onderzoekend leren in wiskundeonderwijs en de samenhang met de andere bètavakken
3. Jos Tolboom (SLO) over computer based mathematics en de mogelijke rol daarvan in een volgende generatie examenprogramma's.

Het bruisend hart van de conferentie wordt gevormd door interessante posters van onderzoekers die actueel en in veel gevallen lopend onderzoek presenteren. Vers van de pers en uitermate geschikt voor interactie.

De conferentie wordt afgesloten met een presentatie van Birgit Pepin (TU Eindhoven) over hoe leraren lessen kunnen ontwerpen met behulp van bestaande (digitale) bronnen. 

Kortom: een middag om bij te zijn!

Programma
14:30 - 15:00 uur Ontvangst
15:00 - 15:15 uur Opening door Paul Drijvers (FI)
15:15 - 16:00 uur Presentatie Suzanne Prediger (TU Dortmund)
16:00 - 17:00 uur Posterpresentaties van onderzoekers in wiskundeonderwijs (inclusief koffie/thee)
17:00 - 18:00 uur Werkgroepen
18:00 - 18.30 uur Presentatie Birgit Pepin (TU Eindhoven)
18.30 - 19.30 uur Maaltijd en mogelijkheid tot overleg met onderzoekers en sprekers

 
Datum: Maandag 12 juni 2017
Plaats: Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Kosten: € 75 

Meer informatie over de lezingen en werkgroepen: https://www.nvvw.nl/26078 

Zowel leden van de NVvW als niet-leden kunnen zich inschrijven voor dit evenement. Als u lid bent, dan zal u eerst worden gevraagd in te loggen alvorens de inschrijving te voltooien.

Inschrijven (leden) Inschrijven (niet-leden)