Zorgwekkende ontwikkeling

2017-02-24

De motie van van Meenen, waarin gevraagd wordt om het voorgenomen traject voor een bevoegdheid voor leraren met een pabo-diploma uit te breiden is een zorgwekkende ontwikkeling. 

In het voorstel dat door de bonden en de VO-raad is opgesteld, gaat het over pabo-gediplomeerden die al lesgeven in de eerste of tweede klas vmbo basis of kader en ervaring hebben opgedaan in het PO.

Deze docenten zouden met een verkort opleidingstraject een bevoegdheid voor de onderbouw vmbo-b en vmbo-k krijgen. Met dit voorstel is de NVvW akkoord gegaan, met daarbij wel kanttekeningen:

"Juist de leerlin­gen in vmbo basis/kader verdie­nen wiskun­dedocen­ten die bij uitstek in staat zijn om de leer­stof op diverse manie­ren aan de leerlin­gen aan te bieden. Dit vraagt van de docent creati­viteit en grote didacti­sche vaardig­heden met en zonder gebruik van ict."

Wat er nu gebeurt, is veel zorgwekkender; men wil deze mogelijkheid uitbreiden naar alle vmbo-brugklassen en de onderbouw vmbo-gtl. De basis van wiskunde die in de brugklas gelegd wordt, is van wezenlijk belang voor de verdere (school)loopbaan van de leerlingen. Daar moeten docenten lesgeven die zelf een goede wiskundige achtergrond hebben. Daarvoor zijn de tweedegraads lerarenopleidingen, dit zijn prima opleidingen. Daar kan iedere pabo-docent een bevoegdheid wiskunde halen wanneer men wiskundig voldoende onderlegd is.