Overzicht rekendiscussie

2016-12-06

Sinds januari 2015 is er veel gezegd en geschreven over het rekenonderwijs en de rekentoets. In dit document zetten we alle correspondentie met het ministerie nog eens op een rijtje.