Statistici denken hardop voor/over statistiek in het VO

2016-09-05

Het statistiekonderwijs in het voortgezet onderwijs is in beweging. Een moment om inspiratie op te doen en bij te leren.

In een luistercollege op 8 september latem we een aantal statistiek experts aan het woord. Onder de experts Aad vd Vaart (Mathematisch Instituut Universiteit Leiden), Erik v Zwet (LUMC Leiden), Theo Lanser (Aegon), Mark de Rooy (Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden) en Ton de Waal (CBS en universiteit Tilburg)

Ieder is gevraagd om op persoonlijke titel gedurende een half uur in te gaan op een casus vanuit hun eigen praktijk die interessant zou kunnen zijn voor het VO en om een schets te geven van belangrijke statistische ideeën en/of concepten die vanuit hun perspectief aan bod zouden moeten komen in het voortgezet onderwijs.

De praktijkvoorbeelden kunnen als (inspiratie)bron dienen voor lesmaterialen, praktische opdrachten, profielwerkstukken, of voor gewoon een mooie casus in de les. Daarom worden niet enkel wiskundedocenten uitgenodigd maar ook nadrukkelijk andere betadocenten en economie/aardrijkskunde docenten en anderen die iets met statistiek in hun les willen doen.

Het programma start om 16:00 uur en wordt afgesloten met een borrel om 20:00 uur.

Datum: 8 september 2016

Plaats: Leiden; Pieter de la Courtgebouw (FSW)

Aanmelding via het Regionale steunpunt Zuid-Holland