Jaarvergadering / studiedag 2016

A9S8Ijc3lr

Op zaterdag 5 november 2016 vond de jaarvergadering/studiedag van de NVvW plaats in het Ichthus College, Vondellaan 4 in Veenendaal.

Van 10.00 uur tot 11.00 uur vond de jaarvergadering plaats, met de vaste onderdelen zoals de jaarrede van de voorzitter, notulen, jaarverslagen, jaarrekening en bestuursverkiezing.

Van 11.00 uur tot 16.00 uur was er tijd voor de studiedag, met lezingen, workshops en markt. Het thema voor deze studiedag was:

GRENZE(N)LOZE WISKUNDE

Wiskunde speelt zich natuurlijk niet alleen af binnen de muren van een lokaal. Tijdens deze studiedag onderzoeken we de grenzen van ons wiskundeonderwijs en dan vooral wat aan de andere kant van die grenzen gebeurt. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan landsgrenzen en dan rijzen vragen als: Hoe is daar de discussie rond tussendoelen, eindtermen en didactiek? Wat kunnen we van elkaar en van andere culturen leren?

We staan echter niet alleen stil bij geografische grenzen, maar ook bij de vak-grenzen. We vinden dat wiskunde een algemeen vormende rol heeft, ondersteunend is voor andere vakken (het is toch handig als je iets kunt uitrekenen) en van belang is voor vervolgopleidingen en beroepen. Maar houden we wel voldoende rekening met al deze doelen die buiten de grenzen van de wiskunde zelf liggen? Hoe vaak overlegt u met uw collega's van natuurkunde of economie?

En de wiskunde van grenzeloosheid zal ook niet ontbreken tijdens deze studiedag. Daarbij kunt u denken aan onderwerpen als limieten, het begrip oneindig, reële getallen en hun didactiek. Op deze studiedag bieden wij ruimte aan al deze aspecten van de grenze(n)loze wiskunde. Laat het ons weten als u hierdoor geïnspireerd raakt en een idee voor een werkgroep heeft.

Heeft u leservaringen die u wilt delen of wilt u actuele onderwerpen met collega's bespreken? Dan wordt u ook nadrukkelijk uitgenodigd om een bijdrage aan deze studiedag te leveren.

Er worden vele workshops rond diverse thema's georganiseerd. Bekijk de inhoud van de workshops via het menu rechts op deze pagina:

Alleen ingelogde leden kunnen de volgende informatie zien: 

Foto's jaarvergadering

Materiaal workshops