Jaarverslag 2014-2015

WGRWO 2014-2015

Het WGRWO bestuur, bestaande uit Danny Beckers, Jan Guichelaar, Marjolein Kool, Jenneke Krüger, Ed de Moor en Harm Jan Smid (voorzitter) vergaderde op dinsdag 18 november 2014 bij Ed de Moor thuis. De bestuursvertegenwoordiger vanuit de NVvW, Christiaan Boudri, was verhinderd. Het twintigste symposium werd inhoudelijk en financieel nabesproken, er was alle reden tot tevredenheid. Belangrijkste onderwerp was verder de voorbereiding van het volgende, 21 symposium. In verband met de feestelijke viering van het negentigjarig bestaan van de NVvW is besloten dit symposium dit keer niet in het voorjaar te houden, maar op 19 september 2015. Het onderwerp zal zijn “Vierhonderd Jaar MeetkundeOnderwijs”. Daarnaast is besloten te proberen de vijfde ICHME in 2017 in Nederland te organiseren. Het NVvW bestuur is daarmee inmiddels akkoord.

Twee leden van het bestuur, Danny Beckers en Harm Jan Smid, waren betrokken bij de voorbereidingen van de NVvW feestdag op 18 april, dit mede omdat de WGRWO in 2015 twintig jaar bestaat. Smid schreef het jubileumboekje, bestaande uit 10 interviews met (oud) wiskundeleraren, Beckers was verantwoordelijk voor de digitalisering van Euclides. Alle aanwezigen op 18 april kregen het jubileumboek mee en een USB-stick met de digitale versie van alle nummers van Euclides. Daarnaast namen zij het initiatief tot een succesvol optreden van de eerste voorzitter van Wimecos, dr. P.G. Tiddens (alias Martinus van Hoorn) op deze feestelijke dag.