Overzicht van de veranderingen in de vernieuwde beta-programma's HAVO

2014-02-12

Eind 2013 (3e editie februari 2014) heeft Roel van Asselt een Overzicht van de veranderingen in de vernieuwde programma's Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde en Biologie voor Havo gemaakt (eerste examens havo 2015, m.u.v. Wiskunde). Het overzicht is opgesteld in samenwerking met cTWO en SLO, en is gericht op hbo-docenten, maar het is ook interessant voor vo-docenten. De versie is die van februari 2014, waarin enkele reacties op de 1e en 2e edite zijn verwerkt.