Actueel

Onze eerstvolgende vergadering is op 22 februari 2017, 17:30-20:00. Zie onder Vergaderingen voor agenda's en verslagen van vorige vergaderingen.  

29 januari 2014. Zie de mail over de stand van zaken van de ontwikkeling van de Keuzemodule Voorbereiding HBO Wiskunde (KVH-Wiskunde), en de planning om te komen tot een kennisbasis wiskunde MBO-HBO-economie.

Eind 2013 (3e editie februari 2014) heeft Roel van Asselt een Overzicht van de veranderingen in de vernieuwde wiskunde voor havo gemaakt (ingaande 2015). Het overzicht is opgesteld in samenwerking met cTWO en SLO, en is gericht op hbo-docenten, maar het is ook interessant voor vo-docenten. De versie is die van februari 2014, waarin enkele reacties op de 1e en 2e ediite zijn verwerkt.

In december 2013 heeft Roel van Asselt op verzoek van de Vereniging Hogescholen een Analyse van de doorstroomrendementen op het HBO verricht. Dit naar aanleiding van een opvallende teruggang van het 5-jaarsrendement tussen de instroom van 2003 en 2008.