Doelstelling

De havo/vwo werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over onderwerpen met betrekking tot havo en vwo onderwijs.