Werkgroep Geschiedenis

WgrwologoDe werkgroep is een voortzetting van de Historische Kring Reken- WiskundeOnderwijs (HKRWO) die sinds najaar 2012 als werkgroep onder de NVvW valt.

Leden van de werkgroep krijgen alle historisch gerelateerde nieuws dat door de werkgroep wordt verzameld. Aktieve leden zijn altijd welkom; leden die alleen passief informatie willen vergaren ook.

Geschiedenis

Werkgroep HAVO/VWO

Bij de invoering van wiskunde A en wiskunde B in 1989 ontstond er vanuit de vereniging de behoefte om de ontwikkelingen op de voet te volgen. Door het vele werk dat op het bordje van het bestuur terecht kwam, ontstond er behoefte aan een werkgroep die het bestuur kon adviseren en hen werk uit handen nemen. Begin jaren 90 werd de Werkgroep-HAVO/VWO opgericht.

HAVO/VWO

Werkgroep VMBO

De werkgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar om de zaken die het VMBO betreffen te bespreken.
De werkgroep adviseert het bestuur over zaken die het VMBO aangaan.

De werkgroep bespreekt actuele ontwikkelingen binnen het VMBO.

De leden van de werkgroep bezoeken scholen om de aandacht te vestigen op de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

VMBO

Werkgroep LWHW (MBO & HBO)

De werkgroep bestaat uit docenten uit zoveel mogelijk HBO-sectoren (Techniek, Economie, Lerarenopleidingen, Informatica). De werkgroep volgt ontwikkelingen van de wiskunde in het HBO, VO en MBO, en streeft ernaar op basis hiervan bij te dragen aan een betere doorstroom VO-MBO-HBO. Naast het organiseren van conferenties, richt zij zich momenteel op een actieve bijdrage middels de ontwikkeling van een kennisbasis wiskunde (zowel technisch als economisch).

LWHW (MBO & HBO)

Werkgroep Reken VOort

Het ministerie van OCW heeft in november 2008 een subsidie verstrekt aan de NVvW voor het ontwikkelen van rekenprogramma's voor leerlingen die geen wiskunde meer hebben in het vmbo en het havo. Deze programma’s worden door de NVvW, in samenwerking met het Freudenthal Instituut en in overleg met andere belanghebbenden, ontwikkeld en getest in de schoolpraktijk tussen januari 2009 en juni 2010.

Reken Voort

Werkgroep Wiskunde voor Morgen

Wiskunde voor Morgen